különlegesség

A versenyszám betekintést enged az épület- és rendszertervezés briliáns megoldásaiba. Célja, hogy bemutassa, hogy az elkészült épületek és a megvalósításukhoz vezető folyamat hogyan járul hozzá az energiahatékonysághoz. A házak úgy csökkentik az energiafogyasztást, hogy közben fenntartják elemeik maximális funkcionalitását és hatékonyságát.

kihívás

Fontos azon klíma-adaptációs megoldások kihangsúlyozása, melyek a prototípus helyi környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodása érdekében kerültek kifejlesztésre. A csapatoknak egyértelműen be kell mutatniuk minden olyan tervezési- és rendszerelemet, amit házaikban alkalmaztak. Az alkalmazott rendszerek részletes kidolgozása érdekében a versenyzők folyamatos mérések segítségével finomhangolják a lakóegységek energiaviszonyait.

kulcskérdések

A csapatok bemutatják, hogy házaik kialakítása és a rendszerei milyen mértékben járulnak hozzá az épületek energia-pozitív működéséhez azzal a céllal, hogy optimalizálják a helyi környezet- és klímaviszonyok között kialakítható lakókörülményeket. Az építészeti tér, a felhasznált anyagok, építési megoldások, a HVAC (hűtő, szellőztető és légkondicionáló), világítás és melegvíz rendszerek mind növelik a hatékonyságot, csökkentik a fogyasztást és pozitívan befolyásolják a lakók gondolkodását, szokásait és napi rutinját. A csapatok beszámolnak a szimulációkról, melyek meghatározták a házak tervezési folyamatát, a HVAC rendszerek kiválasztását és a végső kalkulációkat. Az ily módon adaptált tervezési kritériumok megmutatják, hol és miért lettek aktív (műszaki eszközökkel támogatott) vagy passzív (csak napenergiát használó) rendszerek kiválasztva az energiatakarékossági stratégiák megvalósításához.

A projektek a szimulációkból fakadó energiatervezés és -elemzés alapján kerülnek értékelésre. Szintén kulcsfontosságú a szerkezetek rugalmas felhasználása, újrahasznosítási lehetőségei, alkalmazkodása a jövő kihívásaihoz és az energiatakarékosság módszereihez. A házak teljesítményét reprezetnáló termikus szimulációk (szellőztetés, éves komfortérzetet biztosító hőmérséklet, páratartalom, belső hőnyereség stb.) egységesen alkalmazott számítások révén kerülnek összehasonlításra. A zsűri különös figyelmet fordít a lakhatás és mobilitás összekapcsolására. Hogyan tudja kiszolgálni a megtermelt energia a tárolóként is használható közlekedési eszközöket? A kérdésre adott megoldás a versenyszám 20%-át teszi ki.

Az innovációs szempontok magukban foglalják az aktív és passzív technikai megoldásokat. Mindezek maximalizálják az energia- és az alkalmazott módszerek hatékonyságát, amelyek javítják a ház hidrotermikus, környezeti, világítási és akusztikus értékeit, ezáltal az élhetőséget és az ideális működést. Mind az Innovációs, mind az Energiahatékonysági versenyszámra hatással vannak az olyan szempontok, mint az újszerű épületrendszer-koncepciók, a működtetés, valamint az épület-közlekedés kölcsönhatása.

látogatás

A csapatok bemutatják, hogy milyen erőfeszítésekkel sikerült maximalizálni az energia-pozitív épületek hatékonyságát. A havi és éves eredmények számszaki adatokkal és grafikus módon is megjelennek.