a projektről

A TO egy olyan fizikai és társadalmi tér megtestesülése, amely lehetővé teszi a lakók számára annak feltárását, hogy szokásaik és viselkedési normáik hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz. A csapat ebből kifolyólag mindenkinek javasolja, hogy vizsgálja felül a múltbeli szokásaiból eredő napi tevékenységeit, életmódját és a lakótereit. A projekt a lakhatás minden dimenzióját kulcsfontosságú tényezőnek tekinti, hiszen azok az egyén dinamikáján alapszanak, melyek aztán a társadalom szintjén megnyilvánuló dinamikában visszatükröződnek.. Az ökoszisztéma változásának megállítása érdekében a csapat egy olyan újfajta lakóház kivitelezését valósította meg, mely a felhasználás, fogyasztás, a mindennapi rutin és szociális interakciók újragondolását hozza el. A prototípus arra törekszik, hogy a lakó megértse annak működését; lehetővé téve számára a megfelelő hulladékgazdálkodást, a hulladékok erőforrássá alakítását és a kényelmi feltételek szabályozását.

kulcsjellemzők

  • A projekt hatókörének kibővítése, hogy az ne csupán egy fenntartható lakásmodellt testesítsen meg, hanem az ökoszisztéma védelmén alapuló jövő felé mozdítsa el a társadalmat.
  • Ez a nagymértékű változás az otthonok szintjén tett kisebb akciókon alapul, melyhez elengedhetetlen napi rutinunk kritikus szemlélete.
  • A háztartás szintjén megvalósuló, változást hozó tevékenységek városi szinten történő elterjesztése, mely a tágabb értelemben vett otthont testesíti meg.
  • A szokásaink csakis rajtunk múlnak, így a projekt szorgalmazza az önelemzés gyakorlatát.
  • A prototípus az otthon interaktív és oktatási célú megtestesülése.

innovatív technológiai megoldások

  • Modulok, melyekkel a lakók tevékenységei nem terekhez, hanem a környezethez köthetőek.
  • Szűrők, amelyek a felhasználó számára biztosítják a ház kényelmi funkcióinak szabályozását.
  • Figyelemfelhívás a felhasznált erőforrásokr és a megtermelt hulladékra.
  • Az otthon oktatási eszközként történő használata.
További információk a prototípusról és az azt kifejlesztő csapatról a projekt honlapján találhatók: http://toetsav.webflow.io/